Sydfrankrig
Var
Alperne
Sportshjertet
Harzen
gear
Garmin
Odense
Pulsur
Effekt
Bjerge
Programmer

Træningsprogrammer

Forskelligt hvordan man reagerer på træningsprogrammer, så man er nødt til at prøve om det fungerer for en, men for de fleste vil et program sikre en bedre fysisk og hindre at man bliver overtrænet. Hvis man cykler i klub kan det være svært at anvende et program

Programmerne er opbygget med 1. forberedelse periode  2. specialtræningsperiode 3. konkurrence periode og 4. vedligeholdelses periode. De er lavet udfra et program som tidligere har været i bladet Bicycling, principperne er de samme i de fleste programmer, og minder også om de programmer som er lavet til det tyske cykelblad TOUR. Princippet er at trænings niveauet øges over en 3-4 ugers periode, for herefter at starte på en ny periode med højere udgangsværdi. Dette gælder i basis og specialtræningsperioden, i konkurrence perioden vedligeholdes på samme niveau og i vedligeholdelses perioden trappes ned på træningen, men ikke mere end formen holdes ved lige til næste sæson.

Se under Pulsur for en nærmere beskrivelse af de forskellige træningsformer

Der er 3 niveauer, men forskellig længde og intensitet. Det kan være svært at følge programmerne helt, bl.a. kan der være sne og andet dårligt vejr i perioder der gør at man må afvige fra programmet. Hvis man planlægger et større løb, kan det også være nødvendigt at ændre lidt på de enkelte elementer så de bedre passer. Programmerne er angivet med kørte km pr uge, det gør at man kan variere mere frit end hvis det er lagt på dage

Motion

For dem der cykler 4-6000 km om året, og træner 2-3 gange om ugen

      Motion 4000     Motion 5000     Motion 6000

Super Motion

For dem der cykler 6-8000 km om året og træner 3-4 gange om ugen. Programmerne har også en længere sæson. Desuden er der mere specialtræning med en højere intensitet

     Super 6000     Super 7000     Super 8000

Elite Motion

For dem der cykler 8-10000 km om året og træner 5-6 gange om ugen. En længere sæson med næsten hele året udendørs,