Gear tabel

Tænder 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 26
39 41,2 38,1 35,4 33 30,9 29,1 27,5 26,1 24,75 23,6 21,5 19,3
40 42,3 39,1 36,3 33,8 31,7 29,9 28,2 26,7 25,4 24,2 22,1 19,8
42 44,4 41 38,1 35,5 33,3 31,4 29,6 28,05 26,7 25,4 23,2 20,6
50 52,9 48,8 45,3 42,3 39,7 37,3 35,3 33,4 31,7 30,21 27,6 24,6
52 55 50,8 47,1 44 41,2 38,8 36,7 34,7 33 31,4 26,7 25,6
53 56 51,7 48 44,8 42 39,6 37,4 35,4 33,6 32 29,2 25,7
 

Tabellen angiver hvilken hastighed man kører med ved en cadance på 100. Beregningerne er lavet til hjulstørrelse 700C med 23 dæk, hjulomkreds 211-212 mm

100 omdrejninger/min anses for at give den optimale udnyttelse af ens energi. Tabellen kan bruges til to formål:

1) Man kan anvende tabellen til at tilrettelægge sin træning, når man skal træne frekvens eller styrketræning. Ved frekvenstræning går man 2 gear ned men holder samme hastighed, ved styrketræning 2 op.

2) Man kan anvende tabellen til afprøve sin kørestil. Efter en god opvarmning kører man først 10 min. med cadance 100, herefter ca. 5 min i afslappet tempo og et 10 min interval med høj cadance, dvs. 2 gear ned og samme tempo, efter 5 min afslappet kørsel køres et 10 min interval med lav cadance, dvs. to gear op. Ved at måle sin puis under de forskellige intervaller kan man få en fornemmelse af ved hvilken cadance man yder sit bedste. Den laveste puls hvor man opnå samme hastighed er den mest effektive. Så man kan se om man er en Jan Ulrich eller Lance Armstrong type. Effekten kan ændre sig efterhånden som træner, og bør afprøves flere gange, og kan kun tages som et rettesnor. Man skal køre under samme forhold i alle intervallerne, vindretning og bakker betyder meget. Det bedste er en flad rundstrækning