GPSkort
Ruter

Kort

De indstillinger som foretages i Mapsource under ruteplanlægning er vigtige, da de bestemmer hvordan man kan lave/redigere sin rute. Der er forskel på hvordan indstillingen skal være afhængig af hvilket kort man anvender. Vælg som standard automatisk ruteplanlægning.

 

De kort som sælges sammen med GE er City Navigator Europa eller Skandinavien som er til PC og Garmin kort Edge Europa eller Skandinavien som er micro-SD kort til at komme ind i GE.

Det er udmærkede kort hvis man holder sig de store veje og undgår cykelstier, da cykelstier ikke er med på kortet selvom kortene er beregnet til cykling !?. Kortene er dyre og forældes jo hurtigt. De er lette at bruge (med de begrænsninger de har) og har et fint layout, så de er lette at se på og overskue. Under ruteplanlægning vælg "foretræk mindre veje".

Jeg foretrækker andre og bedre kort. Der findes et gratis alternativ nemlig Velomaps, som kan hentes på www.velomap.org. Her er cykelstierne med og der findes endda en variant til mountainbike, hvor også skovstier er med. Der er mange detaljer på disse kort, og nogle gange kan det virke lidt uoverskueligt, men det fungerer. Man er nødt til at sætte sig ind hvordan de forskellige cykelstier er markeret, og hvad de betyder.

Lidt hjælp til de forskellige betegnelser.

cycle lane = cykelsti langs en vej

cycle way = cykelsti som ikke har relation til vejen

cycle track = cykelsti på fortov hvor der også kan være gående

derudover er der forskellige symboler for belægningen; grus, asfalt osv.

Indstillingerne i Mapsource skal ændres når man bruger Velomaps, kortet er lavet sådan at det aldrig vælger motorveje, man skal derimod vælge "foretræk motorveje", da kortet er kodet så det primært vil vælge Cykelstier, da de opfattes som motorveje, lidt ulogisk men vigtigt at huske på, se fig. Man må ikke markere U-vendinger, da det vil bevirke at f.eks serpentiner veje i bjerge giver problemer.

Sådan overføres kort til din Edge

Velomaps er sammensat af flere delkort. Når du skal overføre kort skal du markere det kortområde du vil overføre det gøre med  kortværtøjet .

Hold venstre museknap nede og træk hen over det område der skal overføres, det optimale er at indstille målestoksforhold til 50-70 km i Mapsource. Hvis man anvender større km-tal kommer alle detaljer ikke med. Hvis ikke hele det kort man ønsker kan ses i dette målestoksforhold skal man overføre området som 2 forskellige kort. Det er bedst at overføre til et micro-SD kort da GE ellers kommer til at arbejde meget langsomt, de kort man har markeret ses i søjlen til venstre i MapSource. se fig.

Her er markeret Fyn og Sydjylland og kortet sendes til mikro-SDkortet som er indsat min GE og forbundet til PC'en med USB-kablet. Vigtigt at der er sat flueben i "inkluder data for ruteberegning"

Man skal være opmærksom på at vejene kan være tegnet lidt forskelligt på de forskellige kortprodukter. Man skal derfor lave sin rute i samme kortprodukt, som man kører efter på sin GPS

Hvis du er på nettet kan du bruge www.GPSies.com eller http://ridewithgps.com, på begge websteder er der flere korttyper at vælge imellem, så vælg en med cykelstier. Det er også gratis, og ligesom i Garmin Connect kan du også her se ruter, andre har kørt og bruge disse selv. Et alternativ er også www.Bikelog.dk

Jeg synes dog at Mapsource er det bedste program til at planlægge og redigere ruter, og foretrækker derfor at arbejde med dette på min egen PC og bruge et kort her.

Google Earth

Man kan åbne filer inde fra Garmin Trainings Center og se dem i Google Earth. Hvis man vil gemme filen så den åbnes i Google Earth, skal den gemmes som en kml fil. Det kan gøres fra Garmin Connect, eller man kan konvertere sin tcx fil med et konverteringsprogram f.eks GPSies.

Dette Websted blev sidst opdateret 11. oktober 2012